بخشنامه جشنواره شهید رجایی برای سال 1389
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

با سلام

بالاخره بعد از چند سال وقفه در ابلاغ بخشنامه جشنواره شهید رجایی، امسال این بخشنامه توسط معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ گردید.

متن بخشنامه در ادامه مطلب

با کلیک کردن لینک زیر فایل بخشنامه را دریافت کنید

http://www.iranmardom.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Event&CategoryID=969539f8-0d2f-447b-97e9-254dd344ba48&LayoutID=3d56ad0a-452f-459f-b469-c9bed7cab73f&ID=2e067339-d0e7-4199-b03b-2f068e11f8c1


شماره    8144/200

تاریخ      1/3/1389

بسمه تعالی

 

"سال همت مضاعف و کار مضاعف گرامی‌باد"

 

بخشنامه به دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

(جشنواره شهید رجایی)

 

        در اجرای فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویبنامه شماره 44642/ت27701ه‍ تاریخ 28/10/1381 هیأت وزیران و مصوبه شماره 7047/دش/1 تاریخ 2/7/1375 شورای عالی اداری در خصوص ارزیابی عملکرد و شناسایی و تقدیر از دستگاه‌ها و کارمندان برگزیده و به منظور بهبود عملکرد، افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و نیز، تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی‌و ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی، بخشنامه انتخاب و معرفی دستگا‌ه‌ها، مدیران و کارمندان برگزیده و نحوه تقدیر از آنها در مراسم جشنواره شهید رجایی در روز کارمند (چهارم شهریور ماه) برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

1- اهداف

-          توسعه و ترویج فرهنگ عدالت‌گستری، مهرورزی و خدمت به بندگان خدا در نظام اداری

-          ارتقای کارآمدی، بهره‌وری، پاسخگویی و شفافیت دستگاه‌های اجرایی

-          آگاهی مردم از وضعیت عملکرد دستگاه‌ها و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی‌

-    نظام‌مند نمودن فعالیت‌ها و اقدام‌های دستگاه‌های اجرایی از طریق بازخوردهای نتایج ارزیابی و بازنگری اهداف، سیاست‌ها، وظایف و برنامه‌های آنها

-          تقویت وجدان کاری، انضباط اجتماعی و اقتصادی، روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی و درستکاری

-          تشویق و ترغیب مدیران و کارمندان به همت مضاعف و کار مضاعف و ارایه خدمات بهتر و سریع‌تر به ارباب رجوع

-          شناسایی، انتخاب، معرفی و تقدیر از دستگاه‌ها، واحدهای عملیاتی و مدیران و کارمندان برگزیده

2- محورهای انتخاب

-          اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش‌ها

-          ارتقای رضایت‌مندی ارباب رجوع  

-          اصلاح ساختارهای سازمانی

-          توسعه دولت الکترونیک

-          ساماندهی و توانمندسازی نیروی انسانی

-          استقرار نظام مدیریت عملکرد

-          ارتقای سلامت نظام اداری

3-  سازمان کار

3-1- ستاد مرکزی جشنواره

-          شورای مرکزی

-          کمیسیون‌های راهبردی

-          دبیرخانه (امور مدیریت عملکرد)

تبصره- وظایف ستاد مرکزی

-          تعیین خط مشی‌ها و تصویب سیاست‌ها، برنامه‌ها و دستورالعمل ها

-          بررسی و تأیید منتخبین معرفی شده

-          نظارت بر حسن اجرا

3-2- ستاد دستگاهی جشنواره

-    شورای تحول اداری دستگاه‌ها به عنوان ستاد دستگاهی جشنواره شهید رجایی، مسؤولیت اجرای بخشنامه و دستورالعمل‌های مربوط را به عهده خواهند داشت.

تبصره- وظایف ستاد دستگاه

-          برنامه‌ریزی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور اجرای کامل بخشنامه و دستورالعمل‌های مربوط

-          ایجاد ارتباط و هماهنگی با ستاد مرکزی و ارایه گزارش‌ها و مستندات لازم

-          شناسایی، انتخاب، معرفی و تقدیر از واحدها و کارمندان برگزیده

-          برگزاری مراسم جشنواره در دستگاه‌ و تقدیر از برگزیده ‌ها

3-3- ستاد استانی جشنواره

-    کارگروه تخصصی تحول اداری، بهره‌وری و فناوری اطلاعات در استانداری‌ها به ریاست استاندار به عنوان ستاد استانی جشنواره، مسؤولیت اجرای بخشنامه و دستورالعمل‌های مربوط را به عهده خواهد داشت.

تبصره- وظایف ستاد استان

-          اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی

-          تأیید دستگاه‌ها و واحدهای استانی برگزیده

-          ایجاد تمهیدات لازم به منظور برگزاری مراسم جشنواره و تقدیر از برگزیده ها

-          ایجاد ارتباط و هماهنگی با ستاد مرکزی و ارایه گزارش‌ و مستندات لازم

3-4- ستاد شهرستانی جشنواره

-    اعضای این ستاد توسط ستاد استانی جشنواره تعیین می‌شود. نظارت بر عملکرد و نحوه اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی نیز به عهده ستاد جشنواره استان می‌باشد.

تبصره- وظایف ستاد شهرستان

-          ستاد شهرستان وظایف ستاد استان را در سطح شهرستان به عهده خواهد داشت.

 

4- نحوه انتخاب دستگاه‌ها، مدیران و کارمندان (ملی، دستگاهی، استانی، شهرستانی و واحدهای عملیاتی برگزیده)

الف‌ ـ سطح ملی

الف ـ1ـ انتخاب دستگاه برگزیده: بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در دو بعد شاخص‌های عمومی‌و اختصاصی، حداکثر سه دستگاه که بیشترین امتیاز را کسب نموده‌‌اند، انتخاب می‌گردند.

الف ـ2ـ انتخاب دستگاه برگزیده بر اساس هر محور: بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد در هریک از محورهای اعلام شده در بند (2) این بخشنامه، در هر محور دستگاهی که بالاترین امتیاز را کسب کند انتخاب می‌گردد.

الف ـ3ـ انتخاب مدیر و کارمند برگزیده:‌ دستگاه‌های برگزیده در هریک از محورهای اعلام شده، یک نفر به عنوان مدیر و یک نفر به عنوان کارمند برگزیده در همان محور انتخاب می‌نمایند که پس از معرفی به ستاد مرکزی، در مراسم جشنواره مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

ب ـ سطح دستگاهی

ب ـ1ـ انتخاب دستگاه برگزیده: در سطح وزارتخانه‌ها بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته در دو بعد شاخص‌های عمومی‌و اختصاصی، یک دستگاه که دارای بالاترین امتیاز باشد، انتخاب می‌گردد.

ب ـ2ـ انتخاب دستگاه برگزیده بر اساس هر محور: بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد موسسات، شرکت‌ها و سازمان های وابسته در هریک از محورهای اعلام شده در بند (2) این بخشنامه، در هر محور، دستگاهی که بالاترین امتیاز را کسب کند انتخاب می‌گردد.

ب ـ3ـ انتخاب مدیر و کارمند برگزیده: دستگاه‌های برگزیده در هریک از محورهای اعلام شده، یک نفر به عنوان مدیر و یک نفر به عنوان کارمند برگزیده در همان محور انتخاب می‌نمایند که پس از معرفی به ستاد دستگاه، مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

ج ـ سطح استان

ج ـ1- انتخاب دستگاه برگزیده استانی: بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد در دو بعد شاخص‌های عمومی‌و اختصاصی، حداکثر سه دستگاه استانی که بیشترین امتیاز را کسب نموده‌اند، انتخاب می‌گردد.

ج ـ2ـ‌ انتخاب دستگاه برگزیده در هر محور: بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد در هریک از محورهای اعلام شده در بند (2) این بخشنامه، در هر محور، دستگاهی که بالاترین امتیاز را کسب کند، انتخاب می‌گردد.

ج ـ3ـ انتخاب مدیر و کارمند برگزیده: دستگاه‌های برگزیده در هر یک ازمحورهای اعلام شده، یک نفر به عنوان مدیر و یک نفر به عنوان کارمند برگزیده درهمان محور انتخاب می‌نمایند که پس از معرفی به ستاد استانی، مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

ج ـ4ـ انتخاب واحد عملیاتی برگزیده: ستاد استانی جشنواره علاوه بر موارد ذکر شده در سه بند فوق‌الذکر نسبت به انتخاب سه واحد عملیاتی برگزیده (بیمارستان، مدرسه، مرکز بهداشت و درمان و ...) از بین واحدهای عملیاتی برگزیده شهرستانی (موضوع بند د-4 این بخشنامه) که بالاترین میزان رضایتمندی را کسب نموده‌اند، اقدام نموده و در مراسم جشنواره تقدیر می‌نماید.

د ـ سطح شهرستان

د ـ 1ـ انتخاب دستگاه برگزیده: بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد در دو بعد شاخص های‌ عمومی‌و اختصاصی، حداکثر یک دستگاه شهرستانی که بیشترین امتیاز را کسب نموده است، انتخاب می‌گردد.

د ـ2ـ انتخاب دستگاه برگزیده بر اساس هر محور: بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد در هریک از محورهای اعلام شده در بند (2) این بخشنامه در هر محور یک دستگاه که بالاترین امتیاز را کسب کرده باشد، انتخاب می‌گردد.

د ـ3ـ انتخاب مدیر و کارمند برگزیده:‌ دستگاه‌های برگزیده در هر یک از محورهای اعلام شده، یک نفر به عنوان مدیر و یک نفر به عنوان کارمند برگزیده در همان محور انتخاب می‌نمایند که پس از معرفی به ستاد شهرستانی، مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

د ـ4ـ انتخاب واحد عملیاتی برگزیده شهرستانی: ستاد شهرستانی جشنواره علاوه بر موارد ذکر شده در سه بند فوق‌الذکر نسبت به انتخاب سه واحد عملیاتی برگزیده (بیمارستان، مدرسه، مرکز بهداشت و درمان و ...) از بین واحدهایی که بیشترین میزان رضایتمندی مراجعان را بر اساس طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه ارایه خدمات کسب می‌کنند، اقدام نموده و در مراسم جشنواره تقدیر می‌نماید.

تبصره-  انتخاب، مدیر، کارشناس و کارمند برگزیده در تمام سطوح بر اساس دستورالعمل اجرایی که متعاقباً‌ ارسال خواهد شد، صورت می‌گیرد.

 

5-   نحوه تقدیر از برگزیده‌ها (ملی، دستگاهی، استانی، شهرستانی و واحدهای عملیاتی)

الف ـ دستگاه، مدیران و کارمندان برگزیده ملی در مراسم ملی جشنواره شهید رجایی توسط ریاست محترم جمهوری مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

تبصره- از بین برگزیده‌های دستگاهی، استانی و شهرستانی تعدادی که بیشترین امتیاز را کسب نموده باشند در جشنواره ملی شهید رجایی توسط رییس جمهور تقدیر خواهند شد.

ب ـ واحدها، مدیران و کارمندان برگزیده دستگاهی در مراسم جشنواره شهید رجایی دستگاه توسط بالاترین مقام دستگاه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

ج ـ دستگاه‌ها و واحدهای عملیاتی برگزیده استانی، مدیران برگزیده استانی و همچنین مدیران، کارشناسان و کارمندان برگزیده دستگاهی (سطح استان) در مراسم جشنواره شهید رجایی استان توسط استاندار مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

د ـ دستگاه‌ها و واحدهای عملیاتی برگزیده شهرستانی، مدیران برگزیده شهرستانی و همچنین مدیران، کارشناسان و کارمندان برگزیده دستگاهی (سطح شهرستان) در مراسم جشنواره شهید رجایی شهرستان توسط فرماندار مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

لازم است دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و استانداری‌ها بر اساس موازین و ضوابط این بخشنامه نسبت به تشکیل ستاد جشنواره و اجرای وظایف و مأموریت‌های محوله از تاریخ ابلاغ بخشنامه اقدام نموده و در اسرع وقت مدارک و مستندات لازم را به دبیرخانه ستاد مرکزی ارسال نمایند. ستاد مرکزی جشنواره دستورالعمل‌های اجرایی این بخشنامه را تهیه، تصویب و ابلاغ خواهد نمود.                                                                                   

 

                  لطف‌ا... فروزنده دهکردی